Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.

กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ – ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. ศูนย์รักษา ความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ และอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ  สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ลงทะเบียน คลิก>>https://qrgo.page.link/zAjUS   สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑-๑๔ (รุ่นพี่)  เข้าร่วมวันที่   ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๒       *รับ ๓๐ คน ลงทะเบียน คลิก>> https://qrgo.page.link/DQvPd   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แชร์หน้านี้:

Skip to content