Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Pau สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่  ได้เดินทางก้าวหน้าทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความการศึกษาของ น.ส. สิริกร ชัสวิเศษ นทร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีโพลีเมอร์ ณ มหาวิทยาลัย Pau  et des Pays de l’Adour และได้พบกับ Prof. Laurent Billon อาจารย์ที่ปรึกษาของ นทร.   และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย IPREM ( Institute of Analytical Sciences and Physico – Chemistry for Environment and Materials ) ในโอกาสนี้ Prof. Billon ได้ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมสถาบันซึ่งเน้นการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุต่างๆ เพื่อการประยุกต์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานยั่งยืน สถาบัน IPREM มีผลงานวิจัยร่วมกับบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น TOTAL ARKEMA BASF เป็นต้น ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้สถาบันวิจัยแห่งนี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้นักศึกษาที่ทำวิจัยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
แม้ว่ามหาวิทยาลัย Pau จะจัดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดย่อม แต่ได้รับตรารับรองคุณภาพความเป็นเลิศ I – SITE ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสให้มีชื่อเสียงในระดับสากล  โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับตรารับรองคุณภาพ I- SITE จะมีคุณสมบัติเด่นคือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจและกับท้องถิ่น
เมือง Pau  อาจยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีนักในหมู่นักศึกษาคนไทย แต่ นทร. สิริกร ให้ความเห็นว่าการมาเรียนในเมืองเล็กๆ อาจดูเงียบบ้าง แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมาก เพราะคนในพื้นที่โอบอ้อมอารี เมืองมีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่แพ้เมืองใหญ่ Prof. Laurent Billon ซึ่งประทับใจกับความมุ่งมั่นใฝ่ศึกษาของนักศึกษาจากประเทศไทยได้กล่าวฝากมาว่ายินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่สนใจมาศึกษาในสาขาโพลีเมอร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2563

แชร์หน้านี้:

Skip to content