Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์  เจตน์สุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมซัมเมอร์ทรี สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

   
โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จาก ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยมีข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา  บุญชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกศสิริ  ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายนรี คงบันนึก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมเดินทางกับผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ

 

ney_4781.jpg
ney_4773.jpg
ney_4758.jpg
img_9705.jpg
ney_4537.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content