Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เลขาธิการ ก.พ. รวมทั้งฝ่ายบริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เลขาธิการ ก.พ. และฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวต้อนรับ และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของธนาคารกรุงไทยในเส้นทางการปรับตัวสู่ Digital Banking และ HR Digital Transformation รวมทั้งเข้าชมพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม Innovation Lab ของธนาคารกรุงไทย

dsc08454.jpg
dsc08438.jpg
20200131_160511.jpg
20200131_160737.jpg
20200131_161036.jpg
20200131_161140.jpg
dsc08449.jpg
20200131_130932.jpg
20200131_140959.jpg
20200131_150239.jpg
20200131_140750.jpg
20200131_133553.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content