Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ 1 เมษายน 2563

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

17 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น.

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick – Off Meeting) โดยขอเชิญท่านหรือผู้แทน ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการโดยจะขอแจ้งกำหนดการโดยเร็วต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content