Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

2 เมษายน 2563 เวลา 00:00 น.

แนวทางการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลักสูตรให้มากที่สุด อ่านรายละเอียด Infographic    

แชร์หน้านี้:

Skip to content