Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

19 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive
ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดูได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html
ดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html
2. “หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดูได้ที่  http://igpthai.org/datagovernance/index04.html
ดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  http://igpthai.org/datagovernance/download0.html
ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891

แชร์หน้านี้:

Skip to content