Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศกำหนดรับสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
เปิดรับสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจจะทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ผลการสอบสามารถนำไปประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท/เอก ประเภทนักศึกษาวิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563
สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ โทร. 02-357-1241/-5 หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โทร. 02-611-7057
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.jeic-bangkok.org/

แชร์หน้านี้:

Skip to content