Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ขอบคุณภาพจาก สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แชร์หน้านี้:

Skip to content