Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ ราย จาก ๑๕ ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนางสมสวาท วงษ์ยี่ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการ และนางศศิธร สาทชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักมาตรฐานวินัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในวันดังกล่าวด้วย

1597135113239.jpg
1597135075417.jpg
1597135746346.jpg
1597135748892.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content