Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแถลงข่าว โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

17 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมแถลงข่าว “โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งกรมธนารักษ์จัดขึ้น ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เป็นประธานในพิธี โดยในส่วนของโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวคิดร่วมระหว่างสำนักงาน ก.พ. และกรมธนารักษ์ ที่จะจัดสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยบูรณาการสถานที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน และศูนย์บริการประชาชนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราชพัสดุและนำมาพัฒนาโดยการจัดสร้างอาคารพักอาศัยรวม (Co-Living Space) เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการจะได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัยเป็นของตนเองและได้รับสิทธิเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นระยะเวลา 30 ปี


ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมพิจารณารูปแบบโครงการ และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบรับจองผ่านทางเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ และจะเปิดให้ผู้สนใจจองโครงการผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. และเว็บไซต์กรมธนารักษ์เร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ ในระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ. และกรมธนารักษ์มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้มีสถานที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และศูนย์บริการร่วมของทางราชการ (Government Service Centre) โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไปด้วย

aethlngkhaaw_200815_6.jpg
s_204914694.jpg
picture1_3.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content