Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งยกเลิกการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

การเข้าชม

30

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

19 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งยกเลิกการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

** โดยในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2563 นี้ ผู้สมัครสอบสามารถยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้เป็นปีสุดท้าย!!!**

ผู้สมัครที่มีการผลสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) IELTS TOEIC CU TEP หรือ TU GET อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุและได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยังสามารถยื่นผลการทดสอบได้ ดังนี้

1) ผู้สมัครสอบแบบ Paper & Pencil สามารถส่งสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน มายังสำนักงาน ก.พ. ได้ทางไปรษณีย์

ที่อยู่ : ศูนย์สรรหาและแลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2563
โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)

2) ผู้สมัครสอบแบบ e-Exam สามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในวันสอบ

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่
ocsc2.job.thai.com

แชร์หน้านี้:

Skip to content