Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ และ รุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอบแบบสอบถาม

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

2 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content