Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

การเข้าชม

13

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

ติดตามข่าวการสอบได้ที่: Job2.ocsc.go.th หรือ Facebook สำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content