Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในการประชุมดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

      นอกจากนี้ ยังมีการหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือเพื่อนำนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าไปศึกษาเรียนรู้งานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในลักษณะ work-based learning รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การทำงานเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

หลังจากนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.  หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงานและหารือความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ


โดยประเด็นหลักในการหารือ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (work-based education) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบตนเองได้เร็วขึ้น เติบโต และพร้อมสำหรับการทำงานทันที และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งทั้งสองประเด็นดังกล่าว ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนคุณภาพในภาครัฐ และการปรับกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

prachumduungaan_cp_201025_16.jpg
prachumduungaan_cp_201025_7.jpg
prachumduungaan_cp_201025_10.jpg
prachumduungaan_cp_201025_18.jpg
prachumduungaan_cp_201025_19.jpg
prachumduungaan_cp_201025_64.jpg
prachumduungaan_cp_201025_66.jpg
prachumduungaan_cp_201025_21.jpg
prachumduungaan_cp_201025_37.jpg
prachumduungaan_cp_201025_25.jpg
prachumduungaan_cp_201025_30.jpg
prachumduungaan_cp_201025_31.jpg
prachumduungaan_cp_201025_33.jpg
prachumduungaan_cp_201025_34.jpg
prachumduungaan_cp_201025_36.jpg
prachumduungaan_cp_201025_43.jpg
prachumduungaan_cp_201025_44.jpg
prachumduungaan_cp_201025_45.jpg
prachumduungaan_cp_201025_48.jpg
prachumduungaan_cp_201025_49.jpg
prachumduungaan_cp_201025_51.jpg
prachumduungaan_cp_201025_53.jpg
prachumduungaan_cp_201025_64_0.jpg
prachumduungaan_cp_201025_66_0.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content