Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น.


สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรง เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre-feu/curfew เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และต่อมาได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขเป็น การจำกัดการออกจากที่พักอาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  30 ต.ค – 1 ธ.ค. 2563 เป็นอย่างน้อย นั้น
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอให้นักเรียนในประเทศฝรั่งเศสให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการของราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งหลักการบางอย่างยังคงเหมือนการจำกัดบริเวณครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563  สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการเรียนการสอนทางไกล ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดและแนวปฏิบัติอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากที่พักจะได้รับยกเว้น อาทิ การไปทำงาน ไปพบแพทย์ ไปซื้ออาหารและสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตทุกครั้ง โดยดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ราชการฝรั่งเศส    https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
หากนักเรียนพบว่าตนเองมีอาการป่วยติดเชื้อ Covid -19  หรือไม่มีอาการแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอให้กักบริเวณตนเองโดยทันทีและติดต่อแพทย์ประจำตัว เพื่อนัดหมายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยละเอียดต่อไป และขอให้แจ้ง สนร. ด้วย
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2563

แชร์หน้านี้:

Skip to content