Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีการทำงานแบบ Agile กับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีการทำงานแบบ Agile กับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy
ในการนี้ SCB Academy จึงได้จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Agile cooking for OCSC” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงานแบบ Agile ผ่านการทำ Action based learning ด้วยการทำส้มตำ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมให้คำแนะนำ ปรับปรุงการทำส้มตำให้ตอบโจทย์ลูกค้าเปรียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องทำงานบนพื้นฐานของการคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การวางแผน และการทำงานเป็นทีม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งกับการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและการทำงานในอนาคต เป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของสำนักงาน ก.พ.

agile_workshop_201126_6.jpg
agile_workshop_201126_5.jpg
agile_workshop_201126_19.jpg
scb_academy_201126_11.jpg
agile_workshop_201126_38.jpg
agile_workshop_201126_11.jpg
agile_workshop_201126_14.jpg
agile_workshop_201126_32.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content