Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น.

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

สมาพันธรัฐสวิส – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564
กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร. [email protected]

สำหรับนักเรียนทุนที่เดินทางกลับประเทศไทยและยังมีระยะเวลาทุนรัฐบาลครอบคลุม จะได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราประเทศที่ศึกษาไม่เกินกำหนด 90 วัน หากเกิน 90 วันนับจากวันเดินทางถึงประเทศไทย ให้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ฝ่าย ศกศ. เพื่อรับทราบข้อมูลในการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่อไป
อีเมล [email protected] / หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1800

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2564

แชร์หน้านี้:

Skip to content