Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7132

แชร์หน้านี้:

Skip to content