Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเลื่อนการสัมมนาเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 กรกฎาคม 2564 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนการสัมมนาเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน และเมื่อสามารถกำหนดจัดการสัมมนาได้แล้ว สำนักงาน ก.พ. จะได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนาต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content