Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเลื่อนการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 กรกฎาคม 2564 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมถึงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน และเมื่อสามารถกำหนดจัดการสัมมนาได้แล้ว สำนักงาน ก.พ. จะได้มีหนังสือเชิญส่วนราชการเข้าร่วมการสัมมนาต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content