Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

2 กันยายน 2564 เวลา 00:00 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content