Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กันยายน 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
.
โดยเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/9pJ3g2TZF6ubFd6i7
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้
.
สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ

แชร์หน้านี้:

Skip to content