Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 กันยายน 2564 เวลา 00:00 น.

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

สมาพันธรัฐสวิส – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือตุลาคม – ธันวาคม 2564 และค่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร. [email protected]

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2564

แชร์หน้านี้:

Skip to content