Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 ตุลาคม 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564 โดยทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้ 1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565     1.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน     1.2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน     1.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน     1.4 ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน     1.5 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน 2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

prakaassbthunrathbaal-01.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content