Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี มียอดร่วมทำบุญจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ก.พ. ก.พ.ค. อ.ก.พ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. หน่วยงานอื่น ๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด โดยเป็นยอดเงินบริจาคจำนวน 804,760 บาท ยอดเงินมอบทุนการศึกษา จำนวน 105,195 บาท และค่าใช้จ่ายทั่วไป (ปัจจัยถวายพระ เณร เครื่องไทยธรรม จัดทำตาลปัตรพร้อมขาตั้ง และย่าม) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ. จำนวน 80,325 บาท รวมเป็นเงินถวายเป็นพระราชกุศลประจำปี 2564  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 992,280 บาท (ยอด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)  

dsc_9056.jpg
s_5873841.jpg
s_5873836.jpg
s_5873845.jpg
s_5873847.jpg
s_5873848.jpg
s_5873846.jpg
s_5873831.jpg
s_5873830.jpg
s_5873828.jpg
s_5873834.jpg
s_5873833.jpg
s_5873832.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content