Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Infographics : มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 3 กล้าตัดสินใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

27 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น.

ส่องตัวอย่างพฤติกรรมมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องจำให้ขึ้นใจ ข้อที่ 3 กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม #จำขึ้นใจ #มาตรฐานทางจริยธรรม #สำนักงานกพ

infographic_03_maatrthaanthaangcchriythrrm_kh_3-01_3.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content