Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 95 และ 96

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 95 และ 96

หนังสือประกาศสำนักงาน ก.พ.
หนังสือแจ้งถึงส่วนราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม (doc)

เรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 96 สำนักงาน ก.พ. ได้ทำการส่ง QR CODE กลุ่มไลน์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 96 เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างฝึกอบรม ไปยัง E- mail ตามที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้หากไม่พบ E-mail โปรดตรวจสอบใน Spam/Junk Mail folder

เรียน นบส. 1 รุ่น 96 ทุกท่าน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เข้าทำแบบประเมิน 360 องศาให้แก่ท่าน แบบภาพรวมได้ที https://bit.ly/35siLI0 หรือค้นหาแบบรายบุคคลได้ที่ https://bit.ly/33E7QdE
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ กองพัฒนาสมรรถนะฯ สำนักงาน ก.พ.
เบอร์ 02-547-1000 ต่อ 6674 , 6670 หรือ 0615416546, 0865512638

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6982, 6944, 6953, 6951, 1775
โทรสาร.. 0 2547 2049

แชร์หน้านี้:

Skip to content