Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Infographics : มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น.

ตัวอย่างพฤติกรรมมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องจำให้ขึ้นใจ ข้อที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https://bit.ly/3rmlThe #จำขึ้นใจ #มาตรฐานทางจริยธรรม #สำนักงานกพ

infographic_07_maatrthaanthaangcchriythrrm_kh_7-01.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content