Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

การเข้าชม

11

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
** โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ของแต่ละศูนย์สอบ) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/
อ่านรายละเอียดได้ที่ “ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564”
ตามลิงก์: https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_356
ทั้งนี้ สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทั้งหมด ได้ที่: https://ocsc2.job.thai.com/

แชร์หน้านี้:

Skip to content