Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ ว6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเ

การเข้าชม

9

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ ว6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งได้ทาง https://www.ocsc.go.th/compensation/เงินประจำตำแหน่ง และสามารถติดตามข่าวสาร Q&A ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัยอื่น ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน) ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/bmpa ขอบคุณครับ

infographic_q_a_w_6_pii_2565_1.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content