Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

1 เมษายน “วันข้าราชการพลเรือน”

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น.

1 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา สามารถติดตามกิจกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว ของทุกหน่วยงานราชการได้ที่ เพจ “วันข้าราชการพลเรือน”

276004143_3076247662640598_4180633136310588530_n.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content