Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล

การเข้าชม

29

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น.

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2565  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

สมาพันธรัฐสวิส – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ – ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร.
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม  2564

แชร์หน้านี้:

Skip to content