Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.

หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. ที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน ก.พ. ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
หรือหมายเลข 02-547-1000 ตามด้วยหมายเลขภายใน ที่ระบุตามภาพ infographic ด้านล่างนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content