Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ “แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ”

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศูนย์สรรหาและเลือกสรรได้จัดกิจกรรมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นักบริหารระดับสูง ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ และกลุ่มงานคลัง สำนักเลขาธิการ ร่วมตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 254 คน จาก 154 ส่วนราชการ

แชร์หน้านี้:

Skip to content