Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 ณ ห้อง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

โดยมี ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้นำในภาครัฐให้กับผู้เข้าอบรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ และที่ปรึกษาโครงการ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

แชร์หน้านี้:

Skip to content