Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

การเข้าชม

7

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

4 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ มีผู้แทนส่วนราชการ จำนวน 138 ส่วนราชการ ประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ จำนวนประมาณ 340 คน

แชร์หน้านี้:

Skip to content