Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567”

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 ทางลิงก์:

> รับชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ของแต่ละกระทรวง อาทิ สำนักงานนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
> ร่วมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

#งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

แชร์หน้านี้:

Skip to content