Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเข้าชม

10

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 ธันวาคม 2566 เวลา 15:23 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content