Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Nanyang Technological University สิงคโปร์

การเข้าชม

7

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น.

การรับสมัครข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (๑๓๐ คน) และรับสมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๘๐ ทุน

แชร์หน้านี้:

Skip to content