Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565

การเข้าชม

10

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!!
สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565

สามารถอัปโหลดรูปภาพได้ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ

ดูกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
(หัวข้อย่อย ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565)

สามารถดูวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

หมายเหตุ:
*หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้
(**หากไม่สามารถเปิดหรือพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ กรุณาเปลี่ยน Browser หรือเปลี่ยนเครื่องเพื่อเปิดเอกสารใหม่อีกครั้ง)

แชร์หน้านี้:

Skip to content