Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 สิงหาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑   กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   แบบรับฟังความคิดเห็นฯ ———————————- หมายเหตุ :   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๖๘

แชร์หน้านี้:

Skip to content