Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)

การเข้าชม

12

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 สิงหาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 หัวข้อย่อย: ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

phuusbphaan_e-exam_2565_samenaa-001.png
phuusbphaan_e-exam_2565_samenaa-002.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content