Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย”

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 กันยายน 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. โดย สำนักมาตรฐานวินัย ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเรื่องวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย สามารถเข้าเรียนรู้และรับฟังได้ในงานสัมมนาชี้แจง
หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเสริมสร้างวินัย และการพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย “นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.”

แชร์หน้านี้:

Skip to content