Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 ตุลาคม 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

หนังสือ นร 1013.1/267 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
ประกาศสำนักงาน ก.พ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ (ส.นบส.) รุ่นที่ 15
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
กำหนดการฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1)
กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม การประเมินทักษาแบบ 360 องศา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2)
กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม แบบประเมินภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ หรือ DISC (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3)
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (doc) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หมายเหตุ: สำนักงาน ก.พ. จะส่ง QR code ไลน์กลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมไลน์กลุ่มทันที หรือ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ (หากท่านไม่ได้รับอีเมลขอโปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. )

แชร์หน้านี้:

Skip to content