Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.2/ว 18
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 – 12.00 น.

ผ่านทาง Youtube สำนักงาน ก.พ. ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=-5HC7WDPy4Y

แชร์หน้านี้:

Skip to content