Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับรองอธิบดีและคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center – CECC)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 มกราคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับนายหลิว จิ่ง หวา รองอธิบดี และคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center – CECC) ในโอกาสเข้าพบเลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมเป็นพันธมิตรกันในการพัฒนาบุคลากร CECC เป็นหน่วยงานราชการของจีนที่อยู่ภายใต้แผนกประสานงานระหว่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (International Liaison Department of the Central Committee of the Communist Party of China) นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 หน่วยงานดังกล่าวได้มีบทบาทในการเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีน และบริษัทจีนไปลงทุนในต่างประเทศ ตามนโยบายการปฏิรูปและขยายการลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาลจีน และเนื่องจากจีนมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยในทุกด้านภายในปี 2050 CECC จึงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในทุกด้านไม่เฉพาะแค่ในเรื่องเศรษฐกิจ พร้อมกับดำเนินการสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน การสร้างชุมชนความร่วมมือดังกล่าวเป็นสิ่งที่ CECC ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นตัวแทนประสานงานของพรรคคอมนิวนิสต์จีนเมื่อทางพรรคฯ มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จากทั้งในจีนและต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาด้านการค้าและการเงิน การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด รวมถึงมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงประสบการณ์จริงที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้พบเจอในการดำเนินการปฏิรูปและพัฒนา นอกจากนี้ CECC ยังทำหน้าที่จัดเตรียมการเดินทางให้พันธมิตรจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานในจังหวัดต่าง ๆ ของจีน พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลของจีนในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ อีกบทบาทหนึ่งของศูนย์ความร่วมมือแห่งนี้คือการรวบรวมข้อเสนอแนะของพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้านพัฒนาเพื่อนำเสนอแก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสำหรับนำไปดำเนินการและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศต่อไป   ในส่วนของสำนักงาน ก.พ. เองก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการฝึกอบรม การพัฒนา และหลักสูตรการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยในทุกๆ ปี ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปและข้าราชการเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมกับสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหลากหลายแห่งในต่างประเทศ รวมถึงจีน หนึ่งในพันธมิตรหลักของสำนักงาน ก.พ. คือ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ซึ่งได้ร่วมมือกันผ่านการก่อตั้งทุนความร่วมมือด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศจีน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักงาน ก.พ. ในการจัดการหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศจีนอีกด้วย CECC เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายกว้างขวางกับสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงมากมาย ในขณะที่สำนักงาน ก.พ. มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาบุคลากร การหารือในวันนี้ระหว่างสองหน่วยงานจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป โดยทั้ง CECC และสำนักงาน ก.พ. สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการนำหน่วยงานรัฐบาลจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ ทั้งในประเทศจีนและประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญร่วมกัน พร้อมกับสร้างรากฐานร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือต่อไป

picture1_4.jpg
picture2_6.jpg
picture3_3.jpg
picture4_3.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content