Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารส่วนราชการ (ว๑/๒๕๖๕)

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

27 มกราคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ(ว ๑/๒๕๖๕) : สำหรับผู้รับการประเมิน
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับผู้รับการประเมิน

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ(ว ๑/๒๕๖๕): สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

แชร์หน้านี้:

Skip to content