Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Hack a Box: Civil Service HR Playground

การเข้าชม

36

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 มีนาคม 2566 เวลา 00:00 น.

                                                                 
การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

(Hack a box: Civil Service HR Playground)
สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground)
ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคราชการ อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้
คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้งานในภาคราชการเป็นงานในฝันของคนรุ่นใหม่รวมถึง ยังเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในอนาคตอีกด้วย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2566
>>> ยืนยันสิทธิการเข้าแข่งขันรอบที่ 2 : รอบตัดสิน
>>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
>>> ส่งข้อเสนอ

แชร์หน้านี้:

Skip to content