Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566”

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 เมษายน 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566”
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566 ทาง: https://bit.ly/thaicivilserviceday

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก ได้แก่
กิจกรรม E-Passport สะสมสแตมป์ตรากระทรวงครบทุก 20 หน่วยงาน ลุ้นรับของรางวัล Lazada E-GIFT CARD มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล โดยร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2566 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 25 เมษายน 2566

รับชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ของแต่ละกระทรวง อาทิ สำนักงานนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

#งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

แชร์หน้านี้:

Skip to content